วิธีการแยกประเภทเครื่องมือวัด

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้กระผมจะมาอธิบายถึงวิธีการแยกประเภทของเครื่องมือวัด ชึ่งในท้องตลาดเราจะเห็นเครื่องมือวัดหลายแบบหลายรุ่นการแยกประเภทของเครื่องมือจึงต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ใกล้เคียงกันและลักษณะการวัดที่ใช้รูปแบบที่เหมือนกันเราสามารถบอกวิธีการแยกประเภทเครื่องมือวัดในท้องตลาดสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักได้ดังนี้

1. เครื่องมือวัด งานทางด้านคุณภาพน้ำ Water Quality Meter เช่น 

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง pH Meter

เครื่องมือวัดความหวาน Brix Refractometer

เครื่องวัดความเค็ม Salinity Meter

กระดาษทดสอบ pH Test Strips 

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Electrical Conductivity และเครื่องวัดค่า TDS

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter Dissolved Oxygen Meter

เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter

2. เครื่องมือวัด งานทางด้านสิ่งแวดล้อม Environment tester เช่น 

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น Temperature Humidity Meter 

เครื่องวัดความชื้นในวัตถุต่างๆ Moisture Meter 

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและวัดสภาพอากาศ Rain Gauges-Weather Station 

เครื่องวัดแสง Lux Meter 

เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter 

เครื่องวัดฝุ่น Particle Counter

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เครื่องวัดรังสี Radiation meter

เครื่องทดสอบแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ Breath Alcohol Tester

เครื่องทดสอบความต้านทานดิน Earth Resistance Tester 

3. เครื่องมือวัด งานทางด้านอุตสาหกรรม Industrial Instruments เช่น

Auto Label Separator X-130 เครื่องฟีดลาเบลอัตโนมัติ เครื่องปริ้นฟีดลาเบลอัตโนมัติ 

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและแคมป์มิเตอร์ Multi meter and Clamp Meter

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometer 

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imaging Camera

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบปากกา Thermometer Pen 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ แบบพกพา แบบสัมผัสกับพื้นผิว Handheld Thermometer

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

เครื่องมือวัดระยะ Distance Meter

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ Vernier Caliper 

เครื่องตรวจวัดแก๊ส Gas Detector 

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter

เครื่องวัดความตึง Tension Meter

เครื่องวัดความแข็ง Hardness Tester

เครื่องวัดความหนา Thickness Gauge

เครื่องมือค้นหาช่วงอัลตร้าโซนิค Ultrasonic Range Finder

เครื่องมือวัดตรวจจับโลหะอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Metal Detect

เครื่องทดสอบฉนวนแรงดัน Voltage Insulation Tester

เครื่องวัดความหนืด Viscometer

4. เครื่องมือวัด งานทางด้านอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ Equipment Lab measurement เช่น

หลอดดูดวัดปริมาณสาร หลอดดูดวัดปริมาตรสาร หลอดดูดวัดตวงสาร


ขอบคุณครับ

ทรงศักดิ์ 


ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่